Reportáže

Ukazuje se, že vývoj nejde kupředu tak rychle. Módy, které měly dávno odeznít, se vrací, a stokrát pohřbívaná postmoderna, na jejíž domnělé mrtvole hodoval Vodní svět, ne a ne odejít do propadliště dějin. Povrchnost a plochost, neschopnost proniknout do hloubky, patří nicméně k těm atributům postmoderny, které s časem přece jen ustoupily opatrným pokusům opět nahlížet pod hladinu. Pomalu ale jistě stoupající hladiny oceánů stejně jako drolící se sen o „trvale udržitelném rozvoji“ na tomto obnoveném zájmu o hloubku (o hledání toho, co má smysl, a nejen o hru s významy) také mají svůj podíl… S úvahami o rozdíly mezi surfováním po hladině a nořením se do hloubky jsme začínali plánovat skupinovou výstavu už v roce 2015 a vážíme si možnosti zhmotnit věci, které byly nějaký čas jen na papíře a v různých přílohách v e-mailů, v galerii HotDock. Autorská dvojice Julia Gryboś a Barbora Zentková (které se za měsíc budou v Banské Bystrici ucházet o Cenu Oskára Čepana), Dominik Hlinka a Martin Nytra zde představí nové práce, vytvořené speciálně pro tuto výstavu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)