Reportáže

V rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu vzniklo v halách 23 a 30 v Holešovicích něco, dalo by se říct, nezvyklého. V umělecké komunitě jsou vzájemně malované obrazy jakýmsi doplňkem společného pobytu v ateliérech, nástavbou osobního vztahu mezi autory. Až na výjimky jde o paskvily nevalné úrovně, mají však nezastupitelnou privátní hodnotu pro zúčastněné. Jen zřídkakdy však překročí svůj úděl a začnou být považovány za hodnotné médium. Nejčastěji končí přemalovány, nebo zničeny jako zbytečné vzájemné hrátky postrádající koherentní identitu a serióznost. Projekt BGHPS chce naopak od tohoto momentu začít a vypustit serióznost, rozpustit identitu a egocentrismus autorů v jeden synergický a pomatený nástěnný vzkaz.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)