Reportáže

Výstava se zabývá tím jak moc a sexualita ve vzájemném vztahu utvářejí možnosti lidského jednání. A jak se v jejich odmítání nebo následovaní do jednotlivce propisují a vzájemně jedna v druhou hybridizují. Mapuje genezi rozkoše z porušení jejího zákazu a ukazuje jak jsou nástroje zařazování zpětně fetišizovány. Série prací logicky osciluje mezi intimitou a odosobněností, gestickým a symbolickým, kontrolou a uvolněním. Jemně manipuluje, vybírá, nechává vyvstát a s opatrnou citlivostí nahmatává neviditelné struktury touhy a rozkoše.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)