Reportáže

Németh sa prostredníctvom svojej samostatnej výstavy No Beginning No End zaujíma o rúcanie symbolov „pod ich vlastnou váhou“, či kvôli degradácii základov – fundamentov, ktoré ich tvoria a držia pokope. Reflektuje tiež pokusy o obnovu a opravu zničeného ideálu, respektíve jeho vnímateľnej podoby a napokon si všíma kruh návratných situácií či nekonečnú priamku udalostí, pohybov, rozrušení, hluku, ticha, nehybnosti a sceľovania, ktorá pretína univerzum bez ohľadu na začiatky a konce, ktoré si pamätáme, alebo o ktorých vieme.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)