Reportáže

Výstavní projekt TRANSFER je přehlídkou, která v prostorách mnichovské WhiteBOX Gallery představuje současnou českou malbu zahraničnímu divákovi.Snaží se o zachycení čtyř nejvýznamnějších proudů figurální, zobrazivé malby, která vychází z prostředí Akademie výtvarných umění v Praze. Shrnuje malbu v horizontu posledního dvacetiletí, jak se formovala na akademické půdě v rozpětí vztahů učitel a žák: základním tématem výstavy je pomyslné předání tradice v podobě principů, které žáci přebírají od svých učitelů (Beran, Rittstein, Skrepl, Sopko) a jako poselství výrazu je nesou dál. Proto také výstava nese název Transfer – ve smyslu přesunutí, převedení poznatků a výtvarného názoru z generace na generaci v každé z malířských linií. Sekundárně pak název opisuje i přenesení a představení české malby v zahraničí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)