Výstavy

Výstavný projekt Deep in grass nie je len ukážkou najnovšej tvorivej etapy, či čerstvých diel maliara Michala Czinegeho (1980); ide tu o cieľavedomú autorskú koncepciu a výber artefaktov, ktoré reprezentujú aktuálne výsledky jeho sústredeného bádania a experimentovania v oblasti maľby.

M. Czinege vo svojom tvorivom výskume nechápe maľbu ako konečné a ohraničené médium, ale ako vrstvenie v priestore. Vrstvením narastá obrazová hĺbka, maliarsky priestor sa mení, potláča či deformuje, alebo expanduje do reálneho priestoru. Momentálnym vyvrcholením tohto tvorivého prístupu je skupina tvarovaných formátov-dievčat s názvom „Emilie“. V týchto akrylových maľbách-objektoch (s optický klamom, akoby perspektívnym skosením prevedeným do en-face pohľadu, či priestorovou aurou) dostáva jediná postava, tradičným autorským vybratím z fotografickej predlohy a ďalším manipulovaním a klonovaním, viacero autonómnych podôb a rolí.

Michal veľmi pozorne sleduje, rozpoznáva a rozvíja indikátory nových možností a smerovaní, ktoré sa, jemnejšie či výraznejšie, objavujú v jeho tvorbe. Tie čo ho zaujmú sústredene zhodnocuje ďalej. Takto „Emilie“ pravdepodobne inšpirovali ďalšie postavy z jeho starších malieb, aby sa už neskrývali v obrazovom prostredí, ale úplne sa emancipovali. Vďaka technike sieťotlače „sa“ ďalej multiplikujú a skladajú na úplne nových plátnach do nových kompozícií.

Druhou neprehliadnuteľnou líniou jeho aktuálnej tvorby sú tentoraz celkom bezfigurálne krajinomaľby, kde na veľkom formáte, v redukovanom kolorite, rozpracúva a kombinuje viaceré svoje dosiaľ používané maliarske prístupy (striekanie, lazúrna maľba, vysoká pasta, ostro ohraničené kresebné tvary..). V námetovej rovine tu ide o autorovo rozpomínanie, rozpamätávanie sa na krajiny a scenérie, s ktorými sa dosiaľ bližšie zaoberal. Maľuje ich bez predlohy a jednotlivým častiam obrazu sa, podľa vlastných slov, venuje ako detailu, a v celku potom zohľadňuje najmä vopred navrhnutú kompozíciu.

Základným jednotiacim rámcom pre výber diel na aktuálnu výstavu je však použitie a rozvinutie tvorivých momentov z bohatého vzorníka autorovej pamäte, spracovaného do podoby knižiek grafických listov.

[lang_eng-us]Czinege’s study into the use of digital media techniques such as layering reveals itself in his own layering of screen printing, paint and sprays on canvas.[/lang_eng-us]

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)