Berlin, we should talk

Ruth Noack (*1964) je kurátorka, historička umění a pedagožka žijící v Berlíně. Zabývá se feministickou a filmovou teorií. Kurátorovala Documentu 12 v německém Kasselu (2007), dále například sérii výstav The Government (2003-2005), Things we don’t understand (2000), nebo bienále v Busanu v roce 2012. Rozvíjí svůj koncept ‘výstava jako esej’ (essay-exhibitions). Tato série výstav se zabývá problémy současného života. První z této série byla výstava s názvem Notes on Crisis, Currency and Consumption (2015) v Galerii Raum mit Licht. Následovat budou Sleeping with a Vengeance − Dreaming of a Life a Fragments and Compounds.
Její pedagogická činnost je rozsáhlá, učila na University of Applied Arts ve Vídni, Royal College of Art v Londýně, na Akademii výtvarných umění v Praze v Šalounově ateliéru a v současnosti působí na Dutch Art Institute v Arnhemu v Holandsku. V posledních letech pracuje na svém projektu Museum in school, kde testuje a experimentuje s institucionálními podmínkami školství a možnostmi, jak zapojit umění do procesu vzdělávání jako jeho pevnou součást. Část projektu proběhla v září 2016 na jedné z berlínských základních škol.
Ruth Noack je autorkou publikací jako Sanja Ivekovic: Triangle pro Afterall Books a Agency, Ambivalence, Analysis. Approaching the Museum with Migration in Mind (obě vyšly 2013).

Série rozhovorů s názvem Berlin: We Should Talk si vytyčila za cíl zprostředkovat vybrané osobnosti spjaté s berlínskou uměleckou scénou. Jedná se o vizuální umělkyně, kurátorky, teoretiky, filmaře, pedagogy. Někteří jsou exponovanými lidmi světa umění, jiní jsou méně známí a to nejen pro české prostředí, ale i v rámci německého kontextu. Přesto si zasluhují pozornost. Snahou této série je mediovat pohled na podstatná témata, týkající se umění a jeho institucí, politiky, edukace a feminismu, vycházející nejen z německé zkušenosti, ale i z hlediska globálního kontextu. Jednoduše spolu musíme mluvit.
Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)