Přednášky

Co znamená pro jeden Východ se dívat na ten druhý? Může romantizované romantizovat? Od Poláků ve službách cara až k perským presbyteriánům, „I Utter Other“ zkoumá zvláštní případ slovanského orientalismu v ruském impériu a v raném SSSR. Slovanský orientalismus nabízí kritický protipól ne-li předlohu obecně přijímané moudrosti orientalismu Edwarda W. Saida tzv. Saidova orientalismu. Navzdory radikální proměně carismu na bolševismus, studie o Východu na Východě komplikují představy o politice identit a vědění ve službách moci a nabízejí ucelenou postkoloniální kritiku nějakých 60 let před tím, než vznikla.

Slavs and Tatars je frakcí polemik a důvěrností, která se věnuje území na východ od bývalé Berlínské zdi a na západ od Velké čínské zdi, jež je známé jako Euroasie. Práce kolektivu je založena na trojici aktivit: výstavách, publikacích a performativních přednáškách.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)