Profily

Pavlína Morganová (*1974) je historička umění a příležitostná kurátorka. Od roku 1997 působí na AVU, kde vyučuje na katedře teorie a dějin umění a zároveň pracuje též v rámci Vědecko-výzkumného pracoviště, které od roku 2013 vede. Pavlína Morganová připravila několik výrazných výstav, jež svým přehledovým kanonizačním charakterem vzbudily pozornost a zapsaly se do diskusí o stavu scény současného umění. Insiders (2005, Dům umění města Brna a Futura) definovaly „nenápadnou generaci“ tvůrců vstupujících na scénu ve druhé polovině devadesátých let. Výstava Začátek století pak mapovala umění kolem přelomu tisíciletí, onoho magického roku 2000 a soustředila se na postkonceptuální projevy. Výstava Někdy v sukni se věnovala umělkyním, jež se prosadily na počátku devadesátých let.

Morganová je též autorkou projektu Artscape.cz, tedy interaktivní mapy vztahů na české scéně. Artscape byl pokus o zmapování krajiny české scény z hlediska vztahů a inspirací. Vlastní kurátorský přístup pojmenovala jako dějepis současného umění (viz prezentace v rámci cyklu Kurátorství současného umění), kde mapuje tvorbu konkrétních umělkyň a umělců v daném období.

Morganová spolupracovala na projektu antologie textů, programů, manifestů a dokumentů České umění 1938–89 i na podrobnější verzi zahrnující kritiky, recenze, manifesty ale i důležité texty z kulturně filozofického kontextu České umění 1980–2010. Texty a dokumenty. V současné době připravuje k vydání publikaci shrnující výstavní činnost v Československu v letech 1957–1997. Již druhého vydání se dočkala rozšířená verze diplomové práce Pavlíny Morganové Akční umění (1997 a 2007), následováno kapesním průvodcem Procházka akční Prahou (2015).

Anežka Bartlová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)