Výstavy

Výstava tří umělkyň Dorit Margreiter, Ines Doujak a Katriny Daschner je nazvaná podle knihy Djuny Barnes Almanach pro dámy, pojednávající o lesbismu v Paříži 20. let minulého století, napsaný obskurním jazykem plným vtipů a dvojsmyslů.

Práce Dorit Margreiter, Ines Doujak a Katriny Daschner se sice částečně dotýkají různých forem lesbismu, není to však jejich hlavní téma. Každá z nich svým uměleckým přístupem tematizuje své vlastní otázky. I když se způsob jejich práce velmi liší, všechny tři sdílejí kritický strukturální přístup, kterým zpochybňují zavedené pořádky, determinující sociální, kulturní i politické aspekty našeho života.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)