Výstavy

Výstava mladého umelca, študenta 4. Ateliéru vedeného prof. Ivanom Csudaiom na Vysokej škole výtvarných umení v Bartislave Mateja Fabiána je prezentáciou jeho ostatnej tvorby vytvorenej počas uplynulých dvoch rokov.

Ťažiskovým médiom Fabiána je maľba, ktorú umelec v poslednej dobe dopĺňa o tvorbu objektov a priestorových inštalácií. Fabiánove maľby sú charakteristické nadšením zo samotného procesu maľovania, s výrazným autorským rukopisom vyznačujúcim sa dramatickým maliarskym gestom s vysokou dávkou expresivity a pastóznym nanášaním farieb na plochu plátna.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)