Reportáže

Cena EXIT je koncipována jako otevřená soutěž, do níž se hlásí studenti oborů a programů Výtvarné umění se svými projekty (popis + fotodokumentace) dle aktuálního harmonogramu. Přihlášené projekty hodnotí komise, složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol, kurátorů, teoretiků a umělců.

Odborná komise CENY EXIT 17:
Vlado Beskid (kurátor a teoretik umění, SK)
Jana Hojstričová (VŠVU v Bretislave, SK)
Dorota Kenderová (Východoslovnská galéria Košice, SK)
Matěj Smetana (FaVU v Brně, CZ)
Jiří Surůvka ( FU OU v Ostravě, CZ)
Štěpánka Šimlová (FAMU v Praze, CZ)
Aleksandra Vajd (VŠUP v Praze, CZ)
Petr Vaňous (AVU v Praze, CZ)
Robert Vlasák (FUD UJEP v Ústí nad Labem, CZ)

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)