Přednášky

Přednáškový cyklus spojený s diskusemi a projekcemi přinášející prostor pro kritický dialog o vzájemných přesazích, inspiraci a možnostech spolupráce mezi sociálními vědami a podobami současné umělecké praxe nejen v rámci tzv. vizuálních studií, ale i na poli experimentu, angažovanosti, aplikovanosti či designu.

Katja Müller se zabývá antropologickým výzkumem na Center for Interdisciplinary Area Studies at Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany. Zaměřuje se především na fotografie z Indie a problematiku digitalizačních procesů v etnografických archivech a muzeálních sbírkách.

http://www.katjamueller.org/

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)