Přednášky

Přednáškový cyklus spojený s diskusemi a projekcemi přinášející prostor pro kritický dialog o vzájemných přesazích, inspiraci a možnostech spolupráce mezi sociálními vědami a podobami současné umělecké praxe nejen v rámci tzv. vizuálních studií, ale i na poli experimentu, angažovanosti, aplikovanosti či designu.

Přednáška etnografa Tomáse Sáncheze Criada, A „how-to“ anthropology? The ‚ethnographic recursion‘ of tutorial and documentation-driven projects

https://tscriado.org/

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)