Výstavy

Soo Jung Choi vybírá triviální věci nebo jejich ilustrace v různých souvislostech každodenního života a maluje jejich kopie. Jakmile jsou odděleny od všech přesně definovatelných souvislostí, zavádí je do své velkoformátové malby a koláží jako strukturu tvořící prvky i jako umělecká vyobrazení.

Výstava Země nikoho se skládá ze tří oddílů prací: dvoudílné části Floccinaucinihilipilifikace, založené na „síťové“ kompozici, která láká diváka do labyrintu stovek malých barevných motivů, chytře rozložených tak, že vás zmatou a zachytí v síti. Druhá soustava prací Ostrov pokladů je založena na bodové struktuře reprodukcí a skutečných konstelací hvězd, které autorka nalezla v atlasu. Čtyři exempláře rybářských sítí doplňují instalaci. Odhmotěné prvky – motivy ukotvené v nových režimech – dynamicky přeskakují z jedněch autorkou deklarovaných souvislostí  do druhých, krátkodobé vazby se rozpadají a pak opět vznikají nové, rovněž dočasné. Instalace je reorganizací vypůjčených prvků a tvoří jeden živý celek – systém.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)