Přednášky

Anca Benera a Arnold Estefan spolupracujú ako umelecká dvojica od roku 2011. Vo svojej tvorbe sa zaoberajú otázkou kultúrnych rozdielov, odhaľujú dôsledky naliehavého pôsobenia identity, dejepisectva a zákonodarstva na subjektivitu. V umeleckej praxi využívajú rôzne médiá, kultúrne registre a disciplíny ako prostriedky na reflexiu spoločnosti ako spleti konvencií, ktoré sa môžu a musia sústavne pretvárať. Sú spoluzakladateľmi Centra pre vizuálnu introspekciu (Center for Visual Introspection) v Bukurešti, kde zorganizovali niekoľko workshopov, projektov vo verejnom priestore a vydali viacero publikácií.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)