Berlin, we should talk

Ute Aurand se narodila v roce 1957 ve Frankfurt nad Mohanem, vyrůstala v Berlíně.

Začátkem osmdesátých let vystudovala fim na Deutsche Film und Fernsehakademie v Berlíně. Od roku 1985 produkuje své vlastní 16mm filmy. V roce 1987 založila „Ute Aurand Filmproduktion“. Filmová teoretička Erika Balsom ji označuje za klíčovou figuru berlínské experimentální scény od druhé poloviny 80. let do současnosti. Její filmy jsou promítány po festivalech a galeriích po celém světě. Tvorba Ute Aurand se vyznačuje specifickým přístupem k médiu pohyblivého obrazu využívající formu ‘filmových deníků a portrétů’ se silnou subjektivní perspektivou. Zásadním východiskem autorčina díla je feministický étos, který prochází její prací od prvopočátků až do současnosti. Spolu s Marií Lang publikovala výzkumnou knihu mapující ženy filmařky na filmové univerzitě v Berlíně s názvem „Women make History-25 Years of Women Students at the dffb“.
Tařka dvě dekády působila jako kurátorka filmového programu v kinech Arsenal a Babylon v Berlíně, kde dávala prostor pouze ženám pracujícím s filmovým médiem; většinou experimentálním způsobem.

Série rozhovorů s názvem Berlin: We Should Talk si vytyčila za cíl zprostředkovat vybrané osobnosti spjaté s berlínskou uměleckou scénou. Jedná se o vizuální umělkyně, kurátorky, teoretiky, filmaře, pedagogy. Někteří jsou exponovanými lidmi světa umění, jiní jsou méně známí, a to nejen pro české prostředí, ale i v rámci německého kontextu. Přesto si zasluhují pozornost. Snahou této série je mediovat pohled na podstatná témata, týkající se umění a jeho institucí, politiky, edukace a feminismu, vycházející nejen z německé zkušenosti, ale i z hlediska globálního kontextu. Jednoduše spolu musíme mluvit.
Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)