Tělo ve videu

Video esej se zabývá způsoby a prostředky, kterými může video vyvolat v divákovi fyzický vjem. Střihová koláž je sestavena z fragmentů autorských videí a doplněna o kompilaci textů a rozhovorů s umělci a teoretiky, využitím a opakováním některých postupů, zviditelňuje mechanismy, které aktivují senzualitu vidění. Výběr autorů je určen charakteristikou jednotlivých videí, nemá ambici mapovat … Pokračování textu Tělo ve videu