Diskuze

Cyklus veřejných diskuzí Hranice architektury, který pořádá organizace Architekti bez hranic, se týká přesahu architektury do běžného života. Pozvání na debatu přijali architektka Anna Beata Háblová a sociální antropolog Michal Lehečka.

Témata pro diskusi o komercializaci veřejného prostoru jsou:

1) Veřejný prostor z pohledu sociologa a architekta
2) Obchodní centra a jejich vliv na město. Existují dobrá O.C.?
3) Vztah veřejného a soukromého, kde je hranice?

Anna Beata Háblová (1983, Praha): architektka, urbanistka, básnířka.Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015) a básně v literárních časopisech Host, Tvar, Weles a Pandora. V kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. V roce 2017 jí vyšla komixovo-vědecká kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu.

Michal Lehečka je sociální antropolog působící ve spolcích Anthropictures, Auto*Mat a jako externista na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice aplikace antropologických metod výzkumu v oblasti územního rozvoje. V akademické rovině se jeho výzkum soustřeďuje na panelová sídliště a jejich prostorovost. Ve veřejné diskusi o současném městě komentuje zejména projevy „práva na město“, komodifikace, či vymístění (displacement).

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)