Výstavy

Výstava Vanessy Billy v londýnské galerii Limoncello. Sochařské práce, instalace v základních materiálech, jako je beton, igelit, voda, video smyčka… Autorka sleduje významy tvarů, jejich odlišné interpretace a významové obsahy a reakce materiálů na reálné prostory. Jako doprovod instalace je publikace – fotodokumentace sledovaných forem a povrchů a jejich analogií. Instalace je experiment s novými formami v „novém“ (galerijním) prostoru. Povrchy si s sebou nesou pevné významy vycházející z  fyzikálních a emotivních předpokladů. Instalace-sochy jsou modelovými situacemi, zdůrazňující studované vlastnosti a obsahy.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)