Výstavy

Výstava kresby siedmich zúčastnených autorov zaoberajúcich sa dlhodobo týmto médiom. Zámerom je prezentovať menej známu stránku tvorby vybraných výtvarníkov, pre ktorých je však kresba dôležitou súčasťou vytvárania ich vlastnej umeleckej koncepcie.

Ide teda o kresbu ako rozmýšľanie, kresbu ako súčasť procesu tvorby, myslenia o umení, kresbu ako spontánny záznam myšlienok, ale zároveň svojbytný vyjadrovací prostriedok. Kresba je často opomenutým médiom vo výstavných projektoch, v tvorbe jednotlivých autorov je však dôležitým článkom. Naším zámerom je prezentovať ju v jej odlišných polohách u umelcov tvoriacich v rozličných médiách – maľba, video, inštalácia, fotografia. Kresba ako myslenie je jednak prípravným článkom tvorby umelcov, jednak samostatným médiom fungujúcim paralelne. Prezentovanie oboch týchto polôh, alebo ich prieniku, je cieľom výstavného projektu. Výstava bude pozostávať z jednej až dvoch kolekcií kresieb od každého autora, pričom pôjde o rôzne prístupy k nej – od viac poznámkových kresieb a voľných kresbových realizácií, po dôkladne komponované a zložité kompozície na papieri. Výber rôznych prístupov bude podporený rozličným technickým zhotovením – techniky: akvarel, tuš, pastelka, ceruzka, perokresba, akryl a kombinovaná technika na papieri sa prezentujú tiež v širokej škále formátov, až po veľkoformátové kresby cca 150x150cm.

Kritériom pre výber autorov bolo ich dlhodobé zaoberanie sa médiom kresby a naplnenie koncepcie projektu – kresba ako samostatné médium, ako uvažovanie, rozmýšľanie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)