Berlin, we should talk

Madeleine Bernstorff studovala anglistiku a filozofii. Je filmovou kurátorkou a teoretičkou, spisovatelkou a pedagožkou, filmařkou pracující se Super-8 materiálem. Žije v Berlíně. Má rozsáhlé pedagogické zkušenosti na poli dokumentu a experimentálního filmu, jeho historie a teorie. Učila na uměleckých akademiích v Berlíně, Vídni, Braunschweigu, Tromsø, Kodani a Mnichově. Je zakladatelkou nezávislého kina Sputnik v Berlíně v roce 1984. Založila Blickpilotin e.V. – asociaci pro podporu a propagaci feministického filmu (1989 – 2007). Mezi lety 1988 – 2009 byla také členkou Asociace ženských filmových pracovnic (Verband der Filmarbeiterinnen e. V.). Od roku 2000 je členkou programové komise International Shortfilm Festival v Oberhausenu. V rámci své kurátorské činnosti na poli filmu se soustředí na témata migrace, urbanismu, historii hnutí sufražetek, ženskou stopu v raných fázích kinematografie, anti-koloniální filmy, video-aktivismus atd.

Série rozhovorů s názvem Berlin: We Should Talk si vytyčila za cíl zprostředkovat vybrané osobnosti spjaté s berlínskou uměleckou scénou. Jedná se o vizuální umělkyně, kurátorky, teoretiky, filmaře, pedagogy. Někteří jsou exponovanými lidmi světa umění, jiní jsou méně známí, a to nejen pro české prostředí, ale i v rámci německého kontextu. Přesto si zasluhují pozornost. Snahou této série je mediovat pohled na podstatná témata, týkající se umění a jeho institucí, politiky, edukace a feminismu, vycházející nejen z německé zkušenosti, ale i z hlediska globálního kontextu. Jednoduše spolu musíme mluvit.
Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)