Výstavy

Záznamy tabu – skupinová výstava umělců z Bulharska, Maďarska, Makedonie a Německa vyjadřujících se k fenoménu tabu v různých jeho podobách, ve výběru tří kurátorek, jimiž jsou Ksenija Cockova (MK), Vera Lájer (HU a Varbanova Yanna (BU).

Výstava se zaměřuje na tyto aspekty: oblast osobních a sociálních tabu (Liné Moché, József Csató, Zsuzsanna Csermák), tabu ve vztahu k sexualitě, intimnitě a definici osobnosti (Juliana Saiska, Lepa Georgievska, Viktorija Ivanovska,Ventsislav Zankov),  společenská a politická tabu (Barbara Karsch-Chaïeb, Velimir Zernovski, Virág Lajti) a tabu z pozice vnějšího pozorovatele a účastníka (Art Face Agency, Márk Radics, Sylvia Winkler, Stephan Köperl).

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)