Videoart/Audiovisual

FUTURE LOVERS jsou paralelními monology mezi tím, co chceme a tím, co bychom chtít měli. Jak ale tyto přístupy propojit, když se ani jeden nesnaží o pochopení toho druhého? Co když výsledek není o hledání kompromisů, ale možností je buď diktát nebo rezignace?
Video je pozorovatelem dvou způsobů modelování naší budoucnosti, které se ve své konjunkci mohou stát utopickou a absurdní vizí. Skládá dva obrazy budoucnosti vedle sebe a sleduje jejich vztah. Je to to jediné, co může dělat, protože výsledek se jen těžko hledá, když je zpochybnitelná i samotná definice základních činitelů.
Video Future Lovers je výsledkem úzké spolupráce se zahradními architekty kdy jejich práce, kterou vytvořili na základě požadavků, potřeb a tužeb svých zákazníků se prolíná se systematicky redukovanými rešeršemi současných společensko-politických manifestů.

Práce vznikla v rámci podpory Artyčok.TV video open callu 2017

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)