Speciální programy

Antonia Majaca je kurátorka, teoretička a pedagožka. Působí na IZK Institute for Contemporary Art na Univerzitě v Grazu. Soustředí se na umělecký interdisciplinární výzkum a epistemologii umění ve věku algortimizace. Na přelomu roku 2017-2018 spolu-kurátorovala výstavu Parapolitics: Cultural Freedom and the Cold War v HKW v Berlíně. Věnuje se také vlastnímu projektu s názvem „Feminist Takes“, kde reflektuje avantgardní jugoslávské filmy z feministické perspektivy. Byla kurátorkou výstavy ‘Knowledge Forms and Forming Knowledge – Limits and Horizons of Transdisciplinary Art-Based Research’ (s Patricií Reed a Mohammadem Salemym) v Halle für Kunst & Medien v Grazu. V roce 2009 založila DeLVe – Institute for Duration, Location and Variables v Záhřebu. Od roku 2019 do roku 2021 povede výzkumný projekt s názvem The Incomputable na Univerzitě v Grazu.
http://izk.tugraz.at/project/the-incomputable/
Žije a působí v Berlíně.

Série rozhovorů s názvem Berlin: We Should Talk si vytyčila za cíl zprostředkovat vybrané osobnosti spjaté s berlínskou uměleckou scénou. Jedná se o vizuální umělkyně, kurátorky, teoretiky, filmaře, pedagogy. Někteří jsou exponovanými lidmi světa umění, jiní jsou méně známí, a to nejen pro české prostředí, ale i v rámci německého kontextu. Přesto si zasluhují pozornost. Snahou této série je mediovat pohled na podstatná témata, týkající se umění a jeho institucí, politiky, edukace a feminismu, vycházející nejen z německé zkušenosti, ale i z hlediska globálního kontextu. Jednoduše spolu musíme mluvit.
Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)