Přednášky

Tomasz Fudala je kurátorem Muzea moderního umění ve Varšavě. Jeho přednáška bude věnována osobnosti architekta Oskara Hansena (1922-2005). Ten na přelomu 50. a 60. let zformuloval koncepci Otevřené formy. Umělecké dílo podle ní nemělo být hotovým artefaktem, ale proměnlivou strukturou formovanou lidskými aktivitami. Toto pojetí aplikoval nejen na architekturu, ale veškerou činnost. Hansen byl vlivným pedagogem, který přímo či nepřímo ovlivnil několik generací polských umělců.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)