Výstavy

Prostor pro prezentaci umělců, kteří mají nějaký vztah k bratislavskému Tranzitu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)