Reportáže

Výstava Ticho míst představuje nový soubor kreseb tužkou Michala Škody, ve kterém se autor zabývá vztahem člověka k prostoru i ke konkrétnímu místu. Kresby budou prezentovány v galerii Kvalitář, spolu s výběrem z jeho autorských knih, z posledních tří let, odhalujících princip uvažování uplatněný ve vystavených dílech.
Michal Škoda patří k solitérním postavám české umělecké scény. Publikum ho zná jako umělce a jako autorita je vnímán i díky kurátorství v Galerii současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice, která se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s mezinárodním přesahem.
 
Škoda se ve své práci zabývá především vnímáním prostoru, lidskou perspektivou, vztahy a řadou otázek spojených s naší existencí v rámci každodenního života. Všímá si především míst ovlivněných člověkem, ať už se jedná o architekturu, nebo o nenápadný environmentální prvek v krajině. Dlouhodobým mapováním těchto „tichých míst” a subjektivním přenosem trojrozměrného prostoru na papír, redukuje umělec realitu až do podoby černobílých geometrických fragmentů.
 
Michal Škoda pracuje na autorských knihách paralelně od roku 1996. Převážná část těchto knih je deníkového charakteru a stávají se tak určitým dokladem jeho tvůrčí i životní cesty. Mnohdy jde o soubor nesourodých poznámek v podobě textu, kresby, koláže, vlepené fotografie pořízené digitálním fotoaparátem a záměrně vytištěné na obyčejné tiskárně. Skrze ně získává divák rovněž možnost odhalit principy uvažování autora o své umělecké tvorbě a sledovat jeho umělecký vývoj.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)