Diskuze

Co znamená společenská odpovědnost pro architekta? V čem spočívá společenská angažovanost architekta a jaké má formy? Co vedlo k vytvoření funkce městského architekta a v čem se liší od ostatních architektů? Jaké jsou hranice odpovědnosti architektů v naší společnosti, ale také jaký prostor jim sama společnost dává?
Hosty diskuze byli Ing. arch. Miroslav Vodák a Mgr. Petr Borecký. 

Ing. arch. Miroslav Vodák (*1979), absolvent Fakulty architektury ČVUT.

Architektonickou praxi získal v ateliérech A8000 Střítecký Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe zaměřené na rodinné domy se jako člen spolku CBArchitektura věnuje propagaci architektury veřejných staveb, veřejného prostoru a organizaci architektonických soutěží. Letos byl nominovaný na cenu architekt roku 2018.

Mgr. Petr Borecký (*1972), absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity.

Po několika letech práce v advokacii působil v soukromém sektoru, kde pracoval nejprve v telekomunikacích, následně pak v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Starostou města Úvaly je od roku 2014.

Veřejná debata je součástí cyklu Hranice architektury, který spolek Architekti bez hranic odstartoval začátkem roku 2018.

Témata diskuze jsou:
1)Společenská odpovědnost architektů
2) Formy angažovanosti

3) Role městského architekta

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem 
nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)