Výstavy

Hlavným cieľom projektu OPENEON, organizovaným občianskym združením Open Design Studio, je v súlade s celosvetovým trendom „vyviezť“ umenie a dizajn do verejného priestoru a osloviť tak čo najširšie spektrum divákov, ktorí zvyčajne do galérií a designshopov zablúdia len sporadicky.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)