Reportáže

Mladý výtvarník David Hanvald absolvoval v loňském roce VŠUP v Praze v ateliéru malby Stanislava Diviše. Mladá rakouská výtvarná umělkyně Esther Stocker připravila pro Galerii na mostě soubor obrazů, které korespondují s její dosavadní tvorbou.

Esther Stocker používá ve svých malbách, tvořených výhradně černou, bílou a šedou barvou, složité systémy rastrů, které tvoří opticky působivé struktury.

David Hanvald se na výstavě představí cyklem obrazů Systém, konstrukce, řád, vytvořených na závěr studia, a obrazy z cyklu Objekty. Přesný a precizní způsob jejich kompozice posouvá malby někdy až k hranicím geometrie, zároveň však stále zůstávají, do jisté míry, „klasickými, zobrazujícími“ obrazy.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)