Přednášky

Nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s nakladatelstvím Artefactum vydalo v letošním roce kolektivní monografii pracovníků Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Dějiny umění v českých zemích 800–2000. V knize je zachycen vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Přednášející, jinak též editoři tohoto rozsáhlého svazku, ukáží na možná úskalí koncipování velkých přehledů dějin umění, jejich smysluplnost a společenskou funkci v dnešní době.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)