Profily

Jan Ságl (*1942) je fotograf. Podobně stručná charakteristika ovšem nic neříká o jeho způsobu provozování fotografického umění ani o dalších souvislostech, které z něj dělají jednu z nejzajímavějších postav české kultury posledního půlstoletí. Jan Ságl začal fotografovat již v dětství, prošel si obdobím surrealismu a informelem ovlivněné fotografie. Z Humpolce, odkud pocházel, se znal s Ivanem Martinem Jirousem a jeho sestrou Zorkou. Jirous se v šedesátých a v první polovině sedmdesátých let stal jeho blízkým přítelem, Zorka, později Ságlová, pak životní a uměleckou partnerkou. Jan Ságl v šedesátých letech fotografoval pro časopisy Výtvarná práce a Výtvarné umění, jeho způsob dokumentace výstav i uměleckých děl posunul vnímání této disciplíny u nás. Na konci šedesátých let se Ságl s Jirousem spřátelili se členy skupin The Primitives a The Plastic People of the Universe. Pod jejich vlivem se rocková vystoupení staly programovým propojením výtvarného umění a hudby, koncerty nabyly podoby multimediální události či strukturovaného rituálu. Ságl fotograficky dokumentoval komunitu nonkonformních rockových hudebníků i výtvarných umělců. Myšlení Jana Ságla a Zorky Ságlové se v těchto letech rozešlo s klasickým uměním a směřovalo k propojení umění a života: za uměleckou tvorbu začali považovat práci jako takovou. Jan Ságl dokumentoval díla Zorky Ságlové, pohybující se na pomezí performance, land artu a konceptuálního umění. Sám pak vytvořil několik v českém kontextu výjimečných experimentálních filmů.
V polovině sedmdesátých let se Jan Ságl ideově rozešel s Ivanem Martinem Jirousem i částí udenrgroundové komunity, kterou od konce šedesátých let pomáhal utvářet. Začal se věnovat krajinářské fotografii a stal se jedním z průkopníků československé barevné fotografie. V jeho přístupu představuje krajina plošnou skladbu barev a tvarů. Současně však pro něj fotografie nebyla jen obrazem, ale významuplným dokladem historie. Jak ukazuje i jeho aktuální tvorba, krajina je pro Jana Ságla zhmotněním vztahu člověka k jeho okolí a záznamem generace trvající lidské činnosti.

Tomáš Pospiszyl

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)