Výstavy

Výstava skupiny Syzýgia si kladie za cieľ predstaviť verejnosti tvorbu skupiny aktívnej v rokoch 1987-1992. Vystaviť diela ktoré nikdy neboli súborne prezentované a autorov, ktorí /s výnimkou Ruda Sikoru/, už niekoľko rokov netvoria a nevystavujú.

Gabriel Hošovský, Martin Knut a Miloš Novák patrili k dôležitým členom mladej generácie postmoderných umelcov, nastupujúcej na slovenskú umeleckú scénu po roku 1987, nadväzujúcu na nemecké neoexpresívne tendencie Neue Wilde a taliansku transavantgardu. Napriek potrebe historicky sumarizujúcej výstavy sa verejnosti nepredstaví klasická retrospektívna výstava ale experimentálny model troch kurátorských výstav. Z piatich koncepcii troch kurátorov budú verejnosti predstavené v týždňových intervaloch tri tematické výstavy Jany a Jiřího Ševčík: Príbehy a postreál, Fragmenty a celky I. a Fragmenty a celky II.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)