Přednášky

Co dělat, když můžeme nedělat nic? Vazby, pouta, sevření a hádky jsou metody porozumění. Pozvaní hosté chápou význam důvěry, lásky a zájmu jako klíčových součástí formování think tanků, pracovních skupin a dalších kolektivů zaměřených na výměnu znalostí. Jak se tento způsob jednání liší od protekce? Hlavním cílem zde není korumpovat moc prostřednictvím vztahů, ale vztahy vytvářet za účelem znovuzískání vzájemné relevance.
Diskuze kurátorky a autorky Chus Martínez s autorem a umělcem Ingo Niermannem se soustředí na příjemné i problematické aspekty soužití umělecké dvojice, od spolupráce ke konfliktu zájmu. Výchozím bodem diskutujících je společný osobní život, od něhož se odvíjí zkoumání potenciálně generativních ontologií lásky, vzájemného pochopení a partnerství jako kontextu pro umění i pro společnost v širším smyslu.

Chus Martínez je španělská autorka, historička umění a kurátorka, ředitelka Institutu umění na švýcarské Akademii umění a designu FHNW. V minulosti působila jako hlavní kurátorka významných institucí výtvarného umění, mezi něž patří El Museo del Barrio v New Yorku a muzeum současného umění v Barceloně MACBA. V letech 2005 – 2008 Martínez zastávala funkci ředitelky Frankfurter Kunstverein, spolupracovala jako kurátorka výstav dOCUMENTA 13, bienále v São Paulu (2010) a Istanbulu (2015), Carnegie International (2010) a mnoha dalších. V současné době vede druhý cyklus umělecko-výzkumného programu TBA21-Academy The Current, platformy zaměřené na interdisciplinární metody zkoumání oceánů. Program The Current inspiroval sérii seminářů a konferencí s názvem Art is the Ocean(Umění je oceán) na FHNW, které se soustředí na roli umělce v tvorbě nových možností poznávání přírody. Martínez se dále s podporou muzea Susch v rámci svého působení na FHNW věnuje vedení výzkumného projektu INSTITUTO SUSCH zaměřeného na roli vzdělávání, jež posiluje rovnost žen v umění.

Ingo Niermann je německý spisovatel, umělec a editor spekulativní edice Solutionberlínského nakladatelství Sternberg Press. V roce 2017 spolu s izraelským kurátorem Joshuou Simonem vydal titul Solution 275–294 Communists Anonymous, soubor esejů a příběhů z oblasti umění, literatury, práva, filozofie, aktivismu, designu a vědy. Edice Solutionreaguje na kulturu současné doby charakterizovanou geopolitickou nestabilitou, autoři zde prezentují kritické podněty, jež mají stimulovat přehodnocování naléhavých společenských problémů. V současné době Niermann pracuje na nové knize s názvem Solution Oceansa dále pokračování díla Army of Love, které spolu s režisérkou Alexou Karolinski vytvořil pro Berlínské bienále 2016. Video kriticky pracuje s ideou romantické lásky fungující na principu spotřebního chování. Koncept svobodné lásky založený na myšlence socialismu se rozpadá v přítomnosti chtivého soutěžení v době seznamovacích digitálních aplikací umožňujících liberalizaci lásky, nikoli její zrovnoprávnění.

Projekt Army of Love testuje a propaguje spravedlivou redistribuci všudypřítomné tělesné lásky, péče, touhy a respektu všem, bez ohledu na to, zda tělo jejich příjemce odpovídá ortodoxním kánonům touhy, krásy, fyzické i mentální kapacity.

Class of Interpretation (COI) je kurátorovaný cyklus přednášek Borisem Ondreičkou (TBA21) a Václavem Janoščíkem (AVU).
Více o projektu na: www.tba21.org/coi

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)