Profily

Zach Blas, americký umělec, spisovatel a filmař se ve své tvorbě zabývá tématy jako je politika, současné technologie, či queer teorie. V rámci své umělecké produkce se pohybuje od teoretického bádání přes konceptualismus a performance až po sci-fi.

Blas se dlouhodobě zaobírá internetem a informačními technologiemi a tím, jak jsou tyto prostředky používány ke sledování či řízení jednotlivců a společnosti. Už v jeho raných dílech jako je například Video Mummy (2004) nebo Photocopies (2004) lze vidět zaměření na média, jejich zachycení a abstrahování lidského těla. Tyto témata naplno řeší v jeho novějších dílech jako jsou Face Cages (2013-2016) nebo Facial Weaponization Suite (2011-2014).

V roce 2017 měl Blas rozsáhlou výstavu Contra-Inernet v londýnské Gasworks Gallery. Kritizoval v ní hegemonii internetu, jeho všudypřítomnost a to, že se stal hlavním nástrojem zrychleného kapitalismu posledních let. Součástí expozice byl i snímek Jubilee 2033, který odkazuje na scény queer-punkového filmu Jubilee Dereka Jarmana (1978). Dějová linie sleduje filosofku Ayn Rand a její kolektiv na LCD tripu, ve kterém cestují do dystopické budoucnosti. V rozpadajícím se Silicon Valley jsou svědky omnipotentního internetu, revolt a poprav elity Silicon Valley. V roce 2018 byl tento snímek nominován na Teddy Award za Nejlepší krátký film v rámci Berlínského mezinárodního filmového festivalu. Tématem contra-internetu, tedy možnosti nalezení lépe konfigurované sítě, která nebude mít totalitární prvky, se zabývá i ve stejnojmeném článku, publikovaném v e-flux žurnálu číslo 74.

Queer teorií se Blas zabýval primárně v rozsáhlém projektu Queer Technologies (2007-2015), který byl koncipovaný jako organizace pro výrobu kritických programů a technologických nástrojů. Podobně jako většina Blasovy tvorby, i tento projekt nabízel spíše skeptický pohled na současnou technologii; konkrétně byl zaměřený na kritiku jejích heteronormativních, kapitalistických a vojenských východisek. Produkty Queer Technologies byly běžně představeny skrze Disingenuous Bar – dystopickou parafrázi Apple Genius Baru.

Od roku 2015 vyučuje Blas na Goldsmiths v Londýně. Jeho kurzy jsou zaměřeny na queer a feministickou technovědu, estetiku a politiku tváře, umění dozoru a (post)internet. Na pomezí jeho akademické a umělecké činnosti se nachází jeho performativní přednášky, jako například Metric Mysticism (2017-2018), ve které dále rozvíjel témata předestřená v projektu Contra-Internet.

Natálie Drtinová

grafika ve videu: Zdeněk Růžička
natáčení se uskutečnilo díky spolupráci s festivalem PAF Olomouc

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)