Speciální programy

Manželé Kneppovi pochází ze Slovenska. V roce 1990, po studiích na SVŠ v Bratislavě, založili firmu PosAm – první autorizovanou prodejnu počítačů Apple, která se dodnes věnuje IT technologiím a čítá okolo tří set zaměstnanců. Po rozpadu ČSFR se Kneppovi v roce 1993 přestěhovali do Prahy. Pavel Kneppo spoluzakládal nakladatelství DIVUS, ve kterém stále drží vlastnický podíl. Velká část jejich umělecké sbírky, vytvořená převážně z děl české a slovenské moderny, pochází z akvizic během rozprodávání uměleckých děl a sbírek zděděných v rámci restitucí v první polovině 90. let 20. století. V posledních letech se zaměřují i na umění současné a stále úzce spolupracují s Ivanem Mečlem. Pavel Kneppo v roce 2018 zafinancoval koupi a rekonstrukci bývalého továrního objektu u Krásné Lípy, do kterého se přesunula instituce Nová Perla. Zde má vzniknout galerie a prostory pro umělecké rezidence.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)