Diskuze

Bezdomovectví ve vztahu k veřejnému prostoru, Aleš Strnad, DiS. (Naděje) a Vojtěch Fidler
Architektura, veřejný prostor a bezdomovectví, Ing. arch. Karolína Kripnerová (Architekti bez hranic, FA ČVUT)
Bezdomovectví ve veřejném prostoru z pohledu pražských vyhlášek, Mgr. Martina Veverková (Charita ČR)

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)