Výstavy

Jsme ústy historie. Reprodukujeme reprodukované. Nutnost je volbou. A životní styl lze lépe prodat. Od 60. let k subkultuře. Od postoje ke kompilaci. Od modernismu k divnosti. Jsme ústy historie. Dotyk proměňuje vše živé v úhledně černé hrací kostky. Náhoda je tu kurátorem. Kolik umělců se vejde do jedné galerie? Slyšeli jsme to? Ne! Neposloucháme a refrén zní: Prokopat se ven! Byla to dosti špatná píseň, jako celá devadesátá léta. Avšak přežili jsme… Jsme nejen jejími ústy, nýbrž i údy. Objekty nahodilých pohybů. Bušíme na šuplík a volíme nutnost a samozřejmě píšeme věty, abychom upoutali, tedy přijďte, obracíme se na vás, alespoň do té doby, než nás developeři vyženou o dům dál. Fuck you. Neslyšíte? Je tu trochu hluk.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)