Reportáže

V práci Hřiště si Jiří Skála klade otázku, co pro naši společnost znamená volný čas.
Tento časoprostor je dnes velmi hrubě penetrován prací.
Naše společnost již nedokáže volný čas přesně uchopit, natož definovat.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)