Přednášky

Přednáška je věnována ženám, které ovlivnily chod Bauhausu – aktivně se podílely na výběru pedagogů nebo na formování samotných výukových systémů jako například Alma Mahlerová, Gertruda Grunowová či zajišťovaly propagaci školy (fotografka Lucia Moholy). Přednášející Markéta Svobodová se též zaměřuje na úspěšné absolventky školy (Gunta Stölzlová, Otti Bergerová ad.) a studentky, které na Bauhaus přicházely z bývalého Československa. V neposlední řadě jsou představeny i ženy stojící za propagací této školy nebo jejich výrobků v Československu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)