Diskuze

České věznice na sebe v evropském srovnání upozorňují jedním negativem a to vysokou mírou recidivy. Až 70% dříve odsouzených se do věznic znovu vrátí. V Evropě před sto lety vznikl koncept „otevřené věznice“. Je to zařízení, kde jsou lidé ve výkonu trestu, ale zároveň se učí postupně návratu do společnosti. Recidiva u těchto zařízení je jen 10%.

Jak vypadá otevřená věznice?
A kde taková zařízení fungují? A pro koho?
A proč máme v Čechách jen jednu?
Je architektura ve věznicích důležitá?
Má vězení navrhovat architekt?

Nad těmito otázkami diskutovali Mgr.A.Dr.techn. Andrea Seelich a JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)