Artyčok doporučuje

Artyčok TV vypisuje otevřenou výzvu pro profesionály/amatéry a studentky/studenty k zaslání návrhů na nové audiovizuální dílo, které bude publikováno a archivováno na webových stránkách Artyčok TV. Termín pro zaslání návrhů do soutěže je 2. červen 2019.

Cílem výzvy je podpořit vznik nového audiovizuálního díla, které není omezeno žánrem ani stopáží.
Do soutěže se přijímají návrhy např. na dokumenty, video-eseje, videoart či animace.
Soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích: studenti a profesionálové/amatéři.
Vznik vítězných děl bude podpořen finanční odměnou.
V případě zájmu může Artyčok TV zároveň podle aktuálních možností poskytnout technickou či odbornou podporu.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

– návrh na dílo musí obsahovat:
* cv a portfolio autora (PDF formát, popř. webový odkaz na online portfolio)
* stručný popis přihlášeného díla včetně technických parametrů a kontaktních údajů (maximálně dvě strany textu, A4 formát)
* skici nebo další vizuální podklady (PDF formát, maximálně 20 obrázků)

– všechny přílohy e-mailu musí být řádně označeny, včetně uvedení dané kategorie, do níž se uchazeč hlásí
– do předmětu e-mailu pište jen „přihláška OPENCALL 2019 kategorie _______ (profesionálové/studenti)“

– díla je možné přihlásit do následujících kategorií:

studenti – uchazeči musí být do konce realizace díla a jeho uvedení na webový portál Artyčok TV ve studijním programu.
Vznik vítězného díla bude podpořen honorářem 10.000 Kč.

profesionálové/amatéři – uchazeči nesmí být v době realizace díla a jeho uvedení na webový portál Artyčok.TV studenty žádného studijního programu, popřípadě musí mít ukončené studium (neplatí pro doktorandy).
Vznik vítězného díla bude podpořen honorářem 20.000 Kč.
* počet děl, resp. návrhů, přihlášených jedním autorem, není limitován
* dílo musí mít nezávislý a nekomerční charakter

Návrhy přihlašujte prostřednictvím emailové adresy: opencall@artycok.tv

Práce vybrané do soutěže budou publikovány a archivovány na webových stránkách Artyčok TV, případně prezentovány formou veřejných projekcí a na festivalech. Každému vybranému tvůrci se snažíme zajistit uvedení samostatnou veřejnou prezentací a to podle povahy realizovaného projektu.
O vítězi rozhodne porota sestavená z odborné rady Artyčok TV, zástupců galerií a vybraných profesionálů z oboru současného umění.
Výběr proběhne ve dvou kolech. Vybraní tvůrci pro druhé kolo budou o výsledcích informováni v průběhu června. Druhé kolo, které proběhne formou osobního setkání či jinou formou rozpravy nad detaily možné realizace, proběhne na konci června a výherci pak budou vyhlášeni nejpozději do konce 5. července 2019.

Kontakt pro více informací: opencall@artycok.tv

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)