Přednášky

Mouton se zabývá navrhováním konstrukcí a zpracováváním stavebních projektů s důrazem na projekty architektonické. Filozofie této projekční kanceláře je taková, že konstrukci je třeba chápat jako součást architektury a stejně jako architektura musí mít svůj návrh. Kromě toho je konstrukce často neoddělitelnou součástí architektury a hraje hlavní roli ve vnímání celého návrhu. Cílem je vyvíjet pro každý projekt zvlášť silný konstrukční koncept a zároveň se podílet na výsledné podobě návrhu.

Guy Mouton, zakladatel projekční kanceláře Mouton, se v Praze na vybraných projektech zaměřil na vztah konstrukčního konceptu v architektonickém díle a toho, jak může dobře zvolený konstrukční koncept posílit výslednou architekturu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)