Videoart/Audiovisual

Výběrová komise Artyčok.TV a přizvaných odborníků se po dvoukolovém hlasování rozhodla v letošním roce podpořit tyto umělce a projekty:

V kategorii profesionálové/amatéři byla vybrána k podpoře autorská dvojice:

MICHAL KINDERNAY a SÁRA VYBÍRALOVÁ s projektem Vodit vodu

Ve studentské kategorii byl vybrán:

MINH THANG PHAM s projektem Bez názvu

Vybraným umělcům gratulujeme a těšíme se na jejich práce, které budou veřejně prezentovány formou výstav, speciálních událostí či projekcí a následně zpřístupněny na našem webu.

Děkujeme všem za účast a zaslané návrhy, výběr finálních prací nebyl ani v letošním roce nikterak snadný a byli jsme potěšeni jak množstvím přihlášek, tak jejich kvalitou.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)