Profily

Ladislava Gažiová je malířka, kurátorka a aktivistka, pocházející ze Slovenska a dlouhodobě žijící v Praze. Studovala malbu na Akademii výtvarných umění pod vedením Vladimíra Skrepla a později Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru Jiřího Davida. V roce 2008, kdy UMPRUM absolvovala, také získala Cenu kritiky pro mladou malbu. Pro její ranou tvorbu je typická inspirace graffiti, užívání šablon a sprejů a práce se společenskými tématy. V posledních letech se však Gažiová věnuje spíše kurátorské práci, ve které jsou společenská témata, respektive téma romské menšiny, středobodem její práce.

V roce 2016 spolu s Ondřejem Chrobákem připravila výstavu s názvem Džas bare dromeha / Jdeme dlouhou cestou v pražské galerii Nevan Contempo. Za použití jak uměleckých, tak dokumentárních kusů z archivů brněnského Muzea romské kultury kurátoři vytvořili expozici připomínající klasická národní muzea. Výsledkem byla chronologická výstava romského umění – respektive umění tvořeného Romy –, která nabourávala běžné kunsthistorické řazení umění tvořeného Romy do kategorie Art Brut. O rok později pak Gažiová ve spolupráci s tranzit.cz uspořádala diskuzi s názvem Romafuturismo. Přizvaní diskutující ve svých příspěvcích odpovídali na otázku, zda-li se Romové mohou inspirovat afrofuturistickým kulturním hnutím a dospět k emancipaci právě skrze kulturu a umění.

Výstavní koncept Džas bare dromeha Gažiová rozpracovala do většího měřítka a v roce 2017 jej představila v Moravské galerii. Výstava Vesmír je černý (O kosmos hino kalo) opět užívala archivů Muzea romské kultury, z velké části byla také ale tvořena současným uměním vytvořeným během uměleckého sympozia romských umělců ze střední a východní Evropy, které zorganizovala také Gažiová. Samotný název výstavy odkazoval k afrofuturistické naději ve vesmírné diaspoře a myšlenka Romafuturisma zde byla stěžejním bodem jak pro autorku projektu, tak umělce, jež se účastnili sympozia.

Posledním významným projektem Ladi Gažiové je Knihovna Romafuturismo, která byla otevřena v roce 2018 v pražském tranzitu. Shromažďuje literární díla evropských Romů, ale také díla pojednávající o útlaku a diskriminaci jiných skupin. Následující rok se knihovna přesunula na mostecké sídliště Chánov a pro větší míru přístupnosti byla přejmenována na Knihovnu Josefa Serinka. Knihovna Romafuturismo však nadále funguje jako platforma, která zprostředkovává kulturní program, týkající se romského etnika.

Natálie Drtinová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)