Diskuze

Druhá ze série diskuzí v rámci projektu Neklid obrazu II: Meze pohybu naváže na předchozí debatu, která proběhla v etc. galerii a věnovala se podmínkám vzniku, šíření a uchovávání pohyblivého obrazu. Setkání se tentokrát zaměří na perspektivu veřejných sbírkových institucí a na jejich roli, kterou by v síti vztahů mezi umělkyněmi, umělci, nezávislými i soukromými institucemi a uměleckým trhem mohly a měly zastávat. V rámci diskuze, které se zúčastní Jitka Hlaváčková (GHMP), Ondřej Chrobák (MG), Michal Novotný (NGP), Sylva Poláková (NFA), František Zachoval (GMU) a jako respondentka Vjera Borozan (Artyčok.TV), se budeme ptát na to, jak dané instituce přistupují k audiovizuálním dílům a zejména jejich akvizicím. Existuje v jejich provozu vize a případně koncepční plán, který by reflektoval proměňující se technologické podmínky současného umění? A jaké formy institucionální péče o pohyblivý obraz by tyto instituce vůbec měly nabízet? Jde o podporu při produkci, vystavování, uchovávání? Jak vypadají smluvní vztahy mezi nimi, autory a autorkami? Diskuze, kterou bude moderovat spoluautor výstavního projektu Meze pohybu Matěj Strnad, se koná v rámci dlouhodobého zájmu etc. galerie o pohyblivý obraz a měla by napomoci k vytvoření manuálu zahrnujícího konkrétní strategie a postupy v jednání s tímto médiem.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)