Výstavy

Cieľom projektu ONE STEP FORWARD je prepojenie tvorby ôsmych autorov študujúcich na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Stretli sa v jednom ročníku v troch rôznych ateliéroch Katedry maľby a iných médií.Milica Fischerová a Dita Kaplanová tvoria pod vedením prof. Daniela Fischera. Zástupcovia ateliéru prof. Ivana Csudaia sú Matej Fabian, Patrícia Koyšová, Hana Mikulenková, Kristína Šimeková a Lucia Tallová, a nechýba ani účasť klasickej maľby v zastúpení Ivany Oroszovej z ateliéru Mgr. art. Klaudie Kosziby.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že kombinácia vyššie uvedených autorov je takmer nemožná. Ich výber však nie je náhodný. Napriek tomu, že pristupujú k problematike rôznym spôsobom, spája ich podobné premýšľanie o umení a svete ako takom. Svojími jedinečnými prístupmi rozširujú súčasnú maliarsku scénu. Tvoria mladú silnú generáciu umelcov, ktorí sa apriori nevymedzujú voči maliarskym tendenciám posledných rokov, ale inovatívne neustále reflektujú diskurz prebiehajúci medzi umelcami. Vhodným výberom z ich tvorby chceme poukázať na previazanosť zdanlivo nesúvisiacich odkazov a fungovanie diel v kontexte doby, kde je vizualita prirodzenou súčasťou dennej rutiny a predovšetkým komunikačným prostriedkom. Pre niektorých sa maľba stala každodennou potrebou pre iných je jednou z možností vyjadrovania. Pri realizácií výstavy chceme vystúpiť z formy klasického závesného obrazu a skombinovať ho s nástennou maľbou a inštaláciou, kde by maľba fungovala ako objekt. Každý z vyššie spomenutých autorov berie pripravovaný projekt ako dobrú príležitosť na posunutie svojej tvorby z plochy obrazu do priestoru, kde by jednotlivé diela navzájom interagovali. Veríme, že výstava spomenutých autorov podnieti plodnú diskusiu medzi teoretikmi umenia zaoberajúcimi sa médiom maľby a jej hranicami, medzi divákmi a samotnými autormi. Zároveň chceme predstaviť generáciu umelcov, ktorí počas štúdia dospeli k zaujímavým individuálnym prejavom, no nestratili chuť a vôľu ďalej sa vyvíjať.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)