Přednášky

Architektura znamená otevírání možností: potenciálu místa, skrytých příležitostí v určité situaci v daný okamžik, programových konfliktů. V tomto smyslu nejsou architektura a urbanismus protichůdné obory s různými výsledky, ale obdobní prostředníci s různým měřítkem a na různém stupni složitosti s tím samým cílem, dát prostor životu. Základem architektury v našem způsobu práce je provádět pečlivý rozbor dokumentace, programu nebo kontextu. Kontext nikoli jen jako to, co fyzicky obklopuje projekt, ale širší oblast sociálních, ekonomických, politických, administrativních i technických záležitostí, všechny na stejné úrovni. Toto precizní a systematické čtení vytváří strukturu vědomostí, která rámuje jakékoli architektonické rozhodnutí. Takový rámec někdy funguje jako pozadí pro potlačenou intuici, někdy vytváří bitevní pole pro bombardování architektonickými návrhy, které se pomalu vyjevují skrze proces pokusu a omylu. Tento rozbor přináší nové otázky, otevírá neprozkoumané oblasti, odhaluje skryté příležitosti nebo spojuje neslučitelné. Díky tomuto způsobu práce mají všechny projekty kořeny ve svém kontextu, ovšem jelikož kontext má viditelnou a skrytou část, často překonávají svou fyzickou formu a někdy ji i kompletně promění. Takový průzkumnický přístup vede ke způsobu práce, nikoli ke stylu. Naopak, styl omezuje zkoumání. Náš přístup nás chrání před dogmatickým myšlením, před příliš omezeným programem, před architektonickými anekdotami.

XDGA je kancelář z Bruselu s mezinárodním záběrem, která se zabývá architekturou, urbanismem a úpravami krajiny. Během dvaceti let své existence se XDGA zúčastnila mnoha mezinárodních soutěží, díky nimž má kancelář rozmanité a mnohavrstevné portfolio. V současné době v kanceláři pracuje 55 spolupracovníků z 10 různých zemí a má sídlo v Bruselu a v Paříži. Xaveer De Geyter působil deset let jako hlavní architekt v architektonické kanceláři OMA Rema Koolhaase.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)