Profily

Beáta Istvánkó (1987) je kurátorka a historička umění z Budapešti. Po vysokoškolském studiu začala působit jako projektová koordinátorka na Maďarské univerzitě výtvarných umění a ve Studiu Asociace mladých umělců. Jako kurátorka zároveň realizovala řadu vlastních projektů. V roce 2017 založila ISBN books+gallery, první nezávislý obchod zaměřený na současné umělecké publikace v Budapešti. Vedle toho pracuje na svém doktorandském výzkumu v rámci programu Teorie umění a designu na Moholy-Nagyově univerzitě umění a designu v Budapešti. Nedávno se připojila k redakci nejnovějšího maďarského online časopisu o fotografii PUNKT.

ISBN je knihkupectví a galerie současného umění založené v roce 2017. Název galerie vychází z třináctimístného identifikačního kódu udělovaných vydávaným publikacím (International Standard Book Number). Hlavním posláním ISBN books+galllery je mapovat, sbírat, vystavovat a distribuovat domácí a regionální, maďarské a cizojazyčné, nové i použité publikace současného umění, výstavní katalogy, ziny, umělecké knihy, fotoknihy a teoretické publikace.

Video vzniklo ve spolupráci s programem Fotograf Residency.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)